شبکه های اجتماعی

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

برای افزایش عزت نفس نوجوان، او باید نسبت به خود احساس مثبت داشته باشد. این احساس مثبت در اثر شفقت و مهربانی نسبت به خود ایجاد می شود. این پادکست تمرین و مدیتیشنی است برای شفقت و مهربانی کردن با خود است. ما باید تمرین کنیم که خودمان را دوست داشته باشیم و با خودمان مهربان باشیم.

 

 

 مراقبه شفقت و مهربانی با خود

 

 

 

 
 

 

اشکال یابی جوملا

جلسه

اطلاعات مشخصات

حافظه استفاده شده

پرس و جو پایگاه داده