شبکه های اجتماعی

آیا از تعارض و سرکشی نوجوان خود خسته شده اید؟ آیا می خواهید به این جدال پایان دهید؟ با ما باشید تا به شما کمک کنیم از شر این تعارض ها خلاص شوید. با بزرگتر شدن فرزندان، درگیریهای والدین با نوچوانان بالا می گیرد. اختلاف نظرها بر سر رفتار،  تصمیم گیری و اظهار نظرهای نوجوان شروع می شود. نوجوان در حال آموختن،  امتحان کردن و رسیدن به هویت و  پیدا کردن هدف هست.  در این ویدئو ما به شما می گوئیم چگونه به جدال و تعارض با نوجوان خود پایان دهید. راز حل تعارض با نوجوان پیش ماست.

تماشای ویدئو