شبکه های اجتماعی

پدر و مادر بودن همیشه آسان نیست. سال‌های نوجوانی می‌تواند به‌ویژه سخت باشد، زیرا نوجوانان ممکن است یک دقیقه مانند بزرگسالان و در دقیقه بعد کودکان رفتار کنند. در اینجا چند نکته وجود دارد که ممکن است برای شما مفید باشد.

1) تعارض طبیعی است

2) رهنمودهای واضح ارائه دهید

3) به نظرات آنها احترام بگذارید

4) علاقه نشان دهید

5) زمانی را با هم بگذرانید

۶) برای صحبت کردن و گوش دادن وقت بگذارید

۷) به آنها فضا بدهید

8) آنها را تشویق کنید

9) تجربیات زندگی خود را به اشتراک بگذارید

10) مراقب خودتان باشید